Công ty HDT với đội ngũ

 •    Giàu kinh nghiệm trong việc xây dựng, triển khai và phát triển các ứng dụng tin học và viễn thông, từ máy tính để bàn đến máy tính mini và máy tính lớn.
 •    Đầy đủ kỹ năng và kiến thức rộng từ giai đoạn phát thảo đến giai đoạn hiện thực, từ phân tích/thiết kế đến xây dựng/kiểm tra và triển khai đưa vào sử dụng các hệ thống thông tin.
 •    Tập hợp các kỹ năng kỹ thuật: Microsoft Platform (Window, SQL-2000, VB/VB.Net/C#, ASP/ASP.Net), Web technology (DotNetNuke Portal, IIS, Dreamweaver), Oracle Platform và các công cụ khác (IBM Rational RUP, IBM Rational Rose, Ms-project servers)…
 • Linux System
  • DNS Server
  • Connection Auditing.
  • DHCP Server
  • Firewall
  • High Available System
  • Proxy Server
  • Cluster Server
  • Monitoring
  • Networking
  • System
 • Web technology

                - DotNetNuke CMS Platform

                - Joomla CMS Platform

                - Magento eCommerce Platform

 • Và các công cụ khác (IBM Rational RUP, IBM Rational Rose, Ms-project servers)… 

 

Địa chỉ : 71A/37 Đường 3/2, Phường 4, Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại : 02633817877
Email: contact@hdtgroup.vn.
Top