t tenmien

Web Hosting là dịch vụ lưu trữ website chuyên nghiệp. Web hosting là giải pháp phù hợp cho các cá nhân hoặc doanh nghiệp muốn có một website giới thiệu, giao dịch thương mại trên Internet một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Domain (Tên miền): Hệ thống tên miền gắn với thương hiệu của công ty - tổ chức trên Internet. 

I. DỊCH VỤ TÊN MIỀN

1. BẢNG GIÁ TÊN MIỀN VIỆT NAM

Tên miền Phí khởi tạo Phí duy trì hàng năm
Tên miền .VN
280.000 VNĐ
470.000 VNĐ
.com.vn
290.000 VNĐ
340.000 VNĐ
.biz.vn | .net.vn
290.000 VNĐ
340.000 VNĐ
.ac.vn | .edu.vn | .gov.vn  | .org.vn
.health.vn | .info.vn | .int.vn | .pro.vn
 
Tên miền địa giới hành chính
200.000 VNĐ
200.000 VNĐ
.name.vn 
30.000 VNĐ
45.000 VNĐ
 

2. BẢNG GIÁ TÊN MIỀN QUỐC TẾ

Tên miền Phí khởi tạo Phí duy trì hàng năm
.com | .net Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam
300.000 VNĐ
.biz | .us  Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam 300.000 VNĐ
.info | .org Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam 300.000 VNĐ
 
- Giá trên chưa gồm VAT.
- Tên miền Quốc Tế VAT 10%.
- Tên miền Việt Nam VAT 0%.
 

II. DỊCH VỤ WEB HOSTING

1. HOST LINUX

Thông Tin Cá Nhân Cá Nhân ++ Bán Chuyên Nghiệp Chuyên Nghiệp Doanh Nghiệp Thương Mại Điện Tử
Server đặt tại Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM
Chi phí (VNĐ) 60.000đ/Tháng 90.000đ/tháng 120.000đ/tháng 160.000đ/tháng 320.000đ/tháng 480.000đ/tháng
  1. Giảm 10% đăng ký mới/gia hạn 2 năm

  2. Giảm 15% đăng ký mới/gia hạn 3 năm

  3. Giảm 20% đăng ký mới/gia hạn 4 năm

  4. Giảm 25% đăng ký mới/gia hạn 5 năm

Dung lượng 1.2GB 2GB 4GB 6GB 8GB 10GB
Băng thông 50GB Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
PHP5,7 , GD2 Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM
MySQL5 2 3 6 9 15 20
Park Domain Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Backup Hàng tuần
 
Giá trên chưa gồm VAT 10%.

2. HOST WINDOWS

Thông Tin Cá Nhân Cá Nhân ++ Bán Chuyên Nghiệp Chuyên Nghiệp Doanh Nghiệp Thương Mại Điện Tử
Server đặt tại
Chi phí (VNĐ) 80.000đ/Tháng 100.000đ/tháng 150.000đ/tháng 200.000đ/tháng 350.000đ/tháng 480.000đ/tháng
  1. Giảm 10% đăng ký mới/gia hạn 2 năm

  2. Giảm 15% đăng ký mới/gia hạn 3 năm

  3. Giảm 20% đăng ký mới/gia hạn 4 năm

  4. Giảm 25% đăng ký mới/gia hạn 5 năm

Dung lượng 1.2GB 2GB 4GB 6GB 8GB 10GB
Băng thông Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
ASP / ASP.net / PHP5,7 Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM
My SQL 3 5 10 15 20 25
MSSQL Server 1 1 1 2 2 3
Park Domain Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Backup Hàng tuần
Giá trên chưa gồm VAT 10%.
Địa chỉ : 71A/37 Đường 3/2, Phường 4, Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại : 02633817877
Email: contact@hdtgroup.vn.
Top