t dichvu

• Chi phí bản quyền: 
o Bản quyền hệ điều hành (đối với hệ điều hành Windows Server)
o Bản quyền ứng dụng (đối với các ứng dụng chạy trên Windows Server)
• Chi phí xây dựng và phát triển website
• Chi phí hạ tầng phần cứng:
o Chi phí hạ tầng mạng nội bộ và thuê bao đường truyền Internet
o Chi phí máy chủ 
o Chi phí điện & phòng máy
o Chi phí các hệ thống dự phòng: UPS, Máy phát điện,…
o Và các chi phí phần cứng khác.

 

DỊCH VỤ THIẾT LẬP HỆ THỐNG MẠNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
SỬ DỤNG MÃ NGUỒN MỞ


I. MÔ HÌNH 1: Phù hợp với doanh nghiệp nhỏ và dữ liệu sử dụng mạng nội bộ có kết nối truy cập internet

 


II. MÔ HÌNH 2: Phù hợp với doanh nghiệp nhỏ và vừa có kết nối truy cập dự liệu công ty từ xa qua VPN

III. MÔ HÌNH 3: Phù hợp với doanh nghiệp nhỏ và dữ liệu sử dụng mạng nội bộ thường xuyên & khối lượng lớn, đảm bảo an toàn dữ liệu có kết nối truy cập internet

IV. MÔ HÌNH 4: Phù hợp với doanh nghiệp nhỏ và vừa có kết nối truy cập dự liệu thường xuyên & khối lượng lớn, đảm bảo an toàn dữ liệu công ty từ xa qua VPN

V. CÁC DỊCH VỤ KHÁC
a. Cài đặt hệ điều hành máy chủ (Windows Server, Linux (Centos)): 500 000đ/1 server
b. Cài đặt các dịch vụ trên máy chủ (Windows Server, Linux (Centos)): Biểu tùy thuộc vào từng dịch vụ khách hàng cài đặt
c. Dịch vụ kiểm tra, bảo trì máy chủ


i. Nội dung:
1. Kiểm tra hoạt động của máy chủ
2. Vệ sinh máy chủ
3. Sao lưu dữ liệu
4. Dọn dẹp dữ liệu trên máy chủ.


ii. Chi phí:
1. Chi phí định kỳ: 500 000 đ/tháng
2. Chi phí kiểm tra bảo trì đột xuất (trong trường hợp khẩn cấp): chi phí thực hiện tùy theo tình huống cụ thể.
d. Xây dựng hệ thống Web & Email nội bộ của công ty


i. Nội dung:
1. Cài đặt WebServer (trên Windows Server/ Linux (Centos))
2. Cài đặt Mail Server (Trên Windows Server/Lunux(Centos))
3. Cấu hình domain cho server web, mail (nếu sử dụng domain)


ii. Chi phí:
1. Cài đặt trên mô hình 1 & 2: 2 000 000đ (Mô hình 1 thì cần 1 IP public)
2. Cài đặt trên mô hình 3 & 4: 4 000 000đ (Mô hình 3 thì cần 1 IP public)
Ghi chú: Toàn bộ các chi phí trên chưa bao gồm
• Thuế GTGT (VAT) 10%
• Chi phí bản quyền:
o Bản quyền hệ điều hành (đối với hệ điều hành Windows Server)
o Bản quyền ứng dụng (đối với các ứng dụng chạy trên Windows Server)
• Chi phí xây dựng và phát triển website
• Chi phí hạ tầng phần cứng:
o Chi phí hạ tầng mạng nội bộ và thuê bao đường truyền Internet
o Chi phí máy chủ
o Chi phí điện & phòng máy
o Chi phí các hệ thống dự phòng: UPS, Máy phát điện,…
o Và các chi phí phần cứng khác.

Địa chỉ : 71A/37 Đường 3/2, Phường 4, Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại : 02633817877
Email: contact@hdtgroup.vn.
Top